Rozmiar: 25880 bajtów Rozmiar: 611 bajtów
Herb dolnego śląska Herb górnego śląska

Strzeleckie Bractwa Kurkowe Okręgu Śląskiego ZKBS RP

Bractwo Kurkowe
Grodu Jelcz-Laskowice

Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia
we Wrocławiu

Bractwo Kurkowe "HUSARZ"
we Wrocławiu
Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

OKRĘG ŚLĄSKI

z siedzibą w Bytomiu

Adres do korespondencji:
Sekretarz - Albert Mycielski
43-180 Orzesze ul. Rynek 2A/6


Dnia 08 kwietnia A.D.2006 w grodzie Pszczyna odbyła się oficjalna inauguracja nowego sezonu strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.


Dnia 10 grudnia A.D.2005 w grodzie Pszczyna odbyły się oficjalne obchody 10 rocznicy utworzenia Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.


* Materiały z konferencji programowej w Margoninie - 03.12.2005 r.


* Informujemy z wielką atencyją, jako A.D.2005.09.11 oficjalnie reaktywowana została
na ziemi śląskiej działalność Raciborskiego Bractwa Kurkowego - Gratulujemy!


Jasnogórskie widowisko 3 maja 2005,
Szczegóły w dziale "AKTUALNOŚCI"


We maju br. minęła 10 rocznica utworzenia naszego okręgu. Przez ten okres wiele się wydarzyło rzeczy dobrych i mniej dobrych w naszym życiu organizacyjnym. Pierwsze 5 lat działalności okręgu śląskiego próbował swego czasu podsumować Brat Ireneusz Dobrowolski w Kwartalniku Bractw Kurkowych Ziem Śląskich "KUREK", który pod redakcją Brata Tadeusza Myczkowskiego pięknie nam zakwitł w 2000 roku. Było to pismo piękne w treści i formie, wielka szkoda że słuch o nim zaginął (a głupi mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych). Podzieliło ono chyba los pisma "Proporzec" wydawanego onegdaj z dobrym skutkiem przez zespół skupiony przy Zjednoczeniu KBS RP i będącego wciąż nie rozwiązanym tematem kolejnych kongresów. Losy naszych pism organizacyjnych przez ostatnie pięciolecie nie mogą być zaliczone do rzeczy dobrych, ale są i pozytywy. Ważną sprawą o strategicznym dla bractw kurkowych znaczeniu jest na pewno zmiana przepisów o prawie posiadania i użytkowania przez Braci broni czarnoprochowej. Szczególnie dla nas: ślązaków (górnych i dolnych, nie zapominając o "Lechitach" z Otwocka), którzy z wielką atencją odnoszą się do historycznej broni czarnoprochowej, jest to rzecz dobra.
Mamy nadzieję, że zgodnie z daną 5 lat temu obietnicą Brat Dobrowolski niebawem napisze znów o naszej historii bieżącej, o co serdecznie prosimy i udostępniamy nasz serwis.
Z brackim pozdrowieniem:
Webmaster - Jerzy, URBANIAK - Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice.


GENEZA I ROZWÓJ BRACTW KURKOWYCH W EUROPIE
BRACTWA KURKOWE NA ZIEMIACH POLSKICH

Motto:
Józef Mandrysz (W maju 1924 roku Józef Mandrysz, znany obywatel miasta Rybnika, podjął próbę założenia bractwa kurkowego)widział w bractwie wartości daleko ważniejsze niżby mogło się wydawać. W jednym z artykułów napisał między innymi:
"(...) dla każdego myślącego obywatela powinien istnieć plan działalności życiowej, w któym mieści się kwestja jutra, opierająca się na doświadczeniu z przeszłości. Zadaniem każdego obywatela w chwili obecnej musi być troska o przyszłość, która daje nam gwarancję solidnych wyników za szare dni trudu.
Obowiązek życiowy żąda od nas wdzięczności względem Najwszechmocniejszego Boga, który nas życiem obdarzył.
Ktokolwiek buduje swe szczęście jedynie na walorach doczesnych, zaspokajających jego żądzę egoistyczno-materjalną, nie dbając o zdobycze duchowe, ten zawiódł nie tylko swoje otoczenie, lecz i samego siebie, albowiem on nie dokończył swego dzieła życiowego, a jego zdobycz materialna równa się kupce piachu."

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Żorach

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Tarnowskich Górach

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Pszczynie

Bractwo Kurkowe
Miasta Rybnika

Bractwo Kurkowe
Grodu Bytomskiego

Bractwo Kurkowe
Grodu Zabrzańskiego

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Miasta Ruda Śląska
     

Księga Gości - Przeglądanie
Księga Gości - Dopisywanie

Napisz do mnie

Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 14.02.2006r.