Brat Tadeusz MYCZKOWSKI

Brat Tadeusz

Król Kurkowy Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia - 2000
Kanclerz Pieczęci Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia w I kadencji (od 26.05.1994 do 15.05.1996)
Hetman Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia w II, III i IV kadencji (15.05.1996 do 09.12.2002)
Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZKBS RP w latach 1999 - 2003
Wiceprezes Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w latach 1999 - 2003
Redaktor Naczelny Kwartalnika Bractw Kurkowych Ziem Śląskich - 2002


Napisz do mnie

Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 21.08.2004r.